You are here

HealthConnect spreekt op het Symposium Praktijkautomatisering 2012

Op zaterdag 16 juni 2012 organiseerden de Koninklijke Geneeskundige vereniging van Brugge en het Noorden en PraktijkCoach hun eerste symposium over praktijkautomatisering in het VLM gebouw te Brugge.

ICT-ontwikkelingen volgen elkaar in sneltempo op. Ook binnen de zorgsector is er een evolutie aan de gang. Huisartsen, specialisten, medische secretariaatsmedewerkers en andere professionals binnen een zorgomgeving merken dit heel goed. Zij worden volop aangespoord om door middel van de juiste software patiëntendossiers elektronisch te ontsluiten, te bewaren en te delen of elektronisch met mede-artsen en andere leden van het zorgteam te communiceren. Deze trend is mede ingezet door de toenemende mogelijkheden op het gebied van IT en e-health in België. Er wordt dan ook volop geëxperimenteerd (o.a. Vitalink pilootprojecten) met een rechtstreekse invloed hebben op de artsenpraktijken.

Veel artsen geven aan onvoldoende geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden, risico’s, gevolgen of voordelen van ICT in hun praktijk. Op het symposium presenteerde HealthConnect zijn oplossing om te komen tot een nieuwe vorm van elektronische communicatie en samenwerking via de eHealthBox basisdienst van het eHealth-platform op basis van de Hector software.

In tegenstelling tot vele andere symposia werd in Brugge de focus gelegd op de echt praktische toepassingen van ICT binnen het kabinet van de arts, ondersteund door de resultaten van casestudies uit artsenpraktijken.

Onder andere volgende (hot) topics werden belicht:
- De optimalisatie van afsprakensystemen, de voordelen van online boeken.
- De beveiligde communicatie over patiëntengegevens tussen collega-
artsen en patiënten.
- Het nut van het gebruik van een mobile toestellen binnen de artsenpraktijk.

Het symposium kende een grote opkomst. De organisatie voorzag voldoende ruimte en tijd om ervaringen en expertise te delen zodat dit symposium volgens ons zal uitgroeien tot een jaarlijkse traditie! Volgens ons ook interessant voor andere regio's...

Organisatie: PraktijkCoach & KGBN