You are here

Hector een teamplayer! (info voor groepspraktijken)

Steeds vaker werken artsen samen in duo of groepspraktijken. Zelfs in de meest complexe praktijken voelt Hector zich onmiddellijk thuis...

Hiervoor maakt Hector gebruik van een mechanisme van mandaten. 

Wat is een mandaat?

Een mandaat wordt gegeven door een arts A aan een collega arts B. Concreet zal in Hector arts B geconfigureerd staan als hoofdzorgverlener. Hij/zij krijgt van de collega (arts A) een mandaat om gedurende een voorafbepaalde periode de berichten uit zijn/haar persoonlijke eHealthBox te downloaden. De meest voorkomende situaties waarin mandaten worden geconfigureerd zijn:

 • Duo of groepspraktijken waarbij verschillende artsen een Hector hebben en iedereen ten allen tijde alle berichten wil zien.
 • Duo of groepspraktijken waarbij één centrale Hector alle berichten ophaalt en klaarzet voor het medisch pakket
 • Een praktijk waarbij een arts gedurende een vakantie een mandaat geeft aan zijn collega.

Om een mandaat te geven aan een collega dient u in het bezit te zijn van:

 1. Uw eHealth-certificaat (u zal dit moeten kopiëren naar de PC van uw collega. Ofwel werd uw certificaat aangevraagd op dezelfde PC, ofwel gebruikt u een medium (usb sleutel, externe harde schijf) om het certificaat over te brengen.
 2. Het wachtwoord van uw eHealth-certificaat
 3. Uw elektronische identiteitskaart (eID)
 4. De pincode van uw eID.

Een mandaat toevoegen:

Om een mandaat toe te voegen aan Hector, opent u het configuratiescherm, klik hiervoor op 'Config' bovenaan.
Vervolgens gaat u naar de categorie mandaten en klikt u op ‘Mandaat toevoegen’.
U krijgt onderstaand scherm te zien waar u als mandaatgever een aantal gegevens zal moeten invullen:

 

 • De locatie waar uw eHealth-certificaat zich bevindt (mogelijks een USB sleutel of andere externe drager);
 • Het paswoord van uw eHealth-certificaat
 • Uw naam, voornaam, INSZ (rijksregisternummer) en RIZIV-nummer
 • De datum tot wanneer u uw mandaat geeft aan uw collega. Standaard wordt dit ingesteld zolang het certificaat geldig blijft (3 jaar na creatiedatum).

Zodra u op opslaan klikt, zal gevraagd worden de eID van de mandaatgever in de eID lezer te steken en de bijhorende pincode in te geven.
Indien dit lukt, zal het mandaat worden toevoegd. Vergeet niet op OPSLAAN te klikken om de wijzigingen te bewaren.

Een mandaat verwijderen:

Om een mandaat te verwijderen drukt u op de knop ‘mandaat verwijderen’ in het mandaten scherm van het configuratiescherm:

 

Ter info: HealthConnect heeft de toestemming van het Sectoraal Comité van de Gezondheidszorg voor het toepassen van bovenstaande mandatensysteem. Volgend jaar zal het eHealth-platform een eHealthBox creëren per groepspraktijk.