You are here

Hector en uw EMD: het perfecte huwelijk!

Het merendeel van de berichten die Hector downloadt via eHealthBox zijn afkomstig van ziekenhuizen, laboratoria en specialisten. De bijlagen bevatten vaak gegevens die uw EMD interpreteert en koppelt aan uw patiënten.

Hoe werkt de integratie tussen Hector en mijn EMD?

Hector communiceert met EMD pakketten via het bestandssysteem. Elk EMD pakket zoekt in specifieke mappen op het bestandssysteem. U hoeft hier niets voor te doen, dit gebeurt volledig automatisch.

In uw EMD dient u, net zoals vandaag, de functie aan te roepen om deze bestanden in te lezen. De meeste EMD’s doen dit niet automatisch. Na het inlezen van de bestanden is alle informatie beschikbaar in uw EMD.

Alle ontvangen berichten kan u ook lezen in het "postvak in" van Hector. De bijlagen met tekstuele inhoud kunnen sinds versie 1.3.x rechtstreeks in Hector worden gelezen. Andere bijlagen kan u openen door erop te klikken. Hou er rekening mee dat Hector niet alle bijlagen doorstuurt naar uw EMD! Sommige berichten zijn enkel leesbaar in Hector. (zie artikel: Hector en de overheid).

Hoe weet Hector wat hij moet doen? (enkel voor ervaren PC-gebruikers!)

Tijdens de installatie zoekt Hector naar reeds bestaande configuratie. Hector neemt deze instellingen automatisch over. U kan deze instellingen ten allen tijde bekijken en wijzigen via de configuratie.

De bovenstaande tabel bevat de zogenaamde routeringsregels. Elke rij in de tabel komt overeen met één regel. Een regel vertelt Hector welk type hij naar welke folder moet kopiëren. Bij het kopiëren wordt de naam van het bestand behouden, maar de extensie verandert naar de extensie in de tweede kolom.

Er zijn drie mogelijkheden om deze regels aan te passen:

  1. Elk EMD pakket heeft standaard routeringsregels. U kan uw EMD pakket kiezen in de lijst en alle routeringsregels zullen in de tabel te zien zijn.
  2. U kan ook individuele regels aanpassen, toevoegen of verwijderen. Doe dit enkel als u goed weet wat u aan het doen bent!
  3. U kan een tekstbestand selecteren waarin de regels gedefiniëerd zijn. Dit bestand kunt u selecteren door te klikken op "laad externe routering in en sla op"

Vergeet niet om op "Opslaan" te klikken zodat de wijzigingen worden bijgehouden.

Wat doet de knop ‘doorsturen naar EMD’?

In het postvak in ziet u een knop "doorsturen naar EMD". Deze knop moet u normaalgezien nooit gebruiken. Het doorsturen naar het EMD gebeurt automatisch wanneer het bericht wordt gedownload van uw eHealthBox. In bepaalde omstandigheden kan het toch nuttig zijn om deze knop te gebruiken:

  • Ik heb mijn routeringsregels in de configuratie aangepast en zou graag de reeds ontvangen berichten via deze nieuwe regels doorsturen naar mijn EMD.
  • Ik heb mijn Hector verplaatst naar een nieuwe computer en zou graag mijn oude berichten doorsturen naar het EMD op deze nieuwe computer.
  • Ik heb mijn EMD opnieuw geïnstalleerd of ik ben veranderd van EMD. Ik zou graag mijn oude berichten in Hector doorsturen naar dit nieuwe EMD.