U bent hier

Alles op een rijtje! eHealthBox, Vitalink en Hubs...

eHealthBox

eHealthBox zal u welbekend in de oren klinken. Het eHealthBox systeem geeft elke zorgactor in Belgie een hoog beveiligde mailbox. De software Hector laat u toe om optimaal gebruik te maken van dit kanaal.

Verschillende actoren kunnen op deze manier met elkaar communiceren. Elke zorgactor kan zelf bepalen welke informatie hij of zij graag wil delen met een andere zorgactor. Een ziekenhuis kan op deze manier het resultaat van een bloedanalyse opsturen naar een dokter. Een orthodontist kan een link naar een interessant artikel over postnatale orthopedische behandeling doorsturen naar een collega. Of een arts kan een doorverwijsbrief via eHealthBox naar een specialist sturen. Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan! Elke vorm van medische communicatie is toegelaten via het eHealthBox platform. Dit is de meest algemene vorm van communicatie.

Aangezien we met eHealthBox steeds communiceren tussen 2 partijen, spreken we hier dan ook van een vorm van geadresseerde communicatie

De twee volgende concepten: Vitalink & Hub zijn voorbeelden van niet-geadresseerde communicatie.

Vitalink

Het Vitalink project wordt gestuurd en uitgetekend door de sector zelf maar gefaciliteerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG). Wij kunnen met enige trots zeggen dat HealthConnect heeft meegewerkt aan dit project! We vertellen er dan ook graag wat meer over.

Het doel van het Vitalink project is om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden, waar hij of zij zich ook bevindt. Vitalink wil dit bereiken door de juiste informatie over de patiënt ter beschikking te stellen aan alle actoren die hem of haar verzorgen. Hierbij is er een focus op de eerstelijnsgezondheidszorg en alle daarin actieve zorgactoren. De persoon die de informatie aanlevert, moet niet weten aan wie deze informatie ter beschikking gesteld wordt. De zorgverlener deelt de informatie over de patiënt op een beveiligde locatie.

De patiënt bepaalt mee wie toegang krijgt tot zijn of haar gegevens d.m.v. het aanmaken van therapeutische relaties en (in de toekomst) door het geven op elektronische wijze van zijn/haar geïnformeerde toestemming en het eventueel kenbaar maken van uitsluitingen van specifieke actoren.

Begin januari 2013 gaan vier Vitalink pilootprojecten van start. Dit was in december ook te lezen in onder andere Het Laatste Nieuws en Het Belang van Limburg. Actueel focust het Vitalink project zich op één zogenaamde "use case": de uitwisseling van het medicatieschema van een patiënt. Huisartsen, apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden krijgen zo toegang tot een overzicht van de actuele medicatie van de patiënt. Mits de nodige rechten kunnen artsen, apothekers en verpleging deze ook aanpassen.

Maar Vitalink gaat veel verder dan dit! Nadat het pilootproject rond het medicatieschema is beëindigd, zullen vele andere "use cases" en uitbreidingsprojecten volgen. Meer informatie kan u vinden op http://www.vitalink.be/.

Hubs en MetaHub

Het Hub/MetaHub systeem laat zorgverleners toe om informatie die binnen ziekenhuizen beschikbaar is te consulteren, onafhankelijk van waar deze informatie zich bevindt.

In België zijn er vijf hubs. Ze zijn regionaal georganiseerd vanuit Antwerpen, Gent, Leuven, Brussel en Wallonië. Artsen en ziekenhuismedewerkers kunnen via een dergelijke hub informatie opvragen over een patiënt. Huisartsen kunnen dit doen op termijn doen via hun EMD. Dit is immers één van de nieuwe homologatiecritertia voor de EMD’s. Allerhande informatie kan via deze weg geconsulteerd worden, gaande van een SUMEHR tot ontslagbrieven. Andere documenten zijn in de toekomst toegelaten.

Via één van de hubs is er niet alleen toegang tot de eigen aangesloten ziekenhuizen, maar via de centrale metahub worden eveneens alle andere hubs gecontacteerd waarbinnen de patiënt gekend is. Zo kan een arts via het raadplegen van één hub, de informatie uit alle vijf de hubs bekijken.

In het kort:

Het verschil tussen eHealthBox en VitaLink is zeer duidelijk. Het eHealthBox systeem maakt het mogelijk om geadresseerd te communiceren over zeer uiteenlopende thema's. Het Vitalink project stelt zeer doelgerichte informatie centraal beschikbaar voor alle zorgverleners van de patiënt. Het is niet-geadresseerd en patiënt-gebaseerd met een focus op het stimuleren van multi-disciplinaire samenwerking binnen de eerstelijn. Het Hubs project is een gedecentraliseerd model van niet-geadresseerde en patiënt-gebaseerde informatie-ontsluiting vanuit de ziekenhuizen.

Meer informatie?